Personalen

Vår välutbildade och erfarna personal är väl förberedd att serva och reparera din bil. Vi fortbildar oss regelbundet för att följa med i utvecklingen av modern fordonsteknik, t.ex. servicebehov, oljor och ny utrustning.

Vi har tagit emot många ungdomar som har behövt en plats, praktikanter och sommarjobbare. Vi anser det är viktigt att hjälpa ungdomar så långt vi har möjlighet för att komma in på arbetsmarknaden.

Christer Stig Gert